Få igång DTS i SQL Server 2008.

Du som arbetar med Microsoft SQL Server känner säkert till att det så sent som i SQL Server 2000 fanns någonting som hette DTS, eller Data Transformation Services – ett sätt att påverka data i SQL-databaser. Via ett så kallat DTS-paket kunde man extrahera, importera, flytta och på andra sätt förändra data i en eller flera databaser, i en kedja av villkorsstyrda händelser.

I samband med att Microsoft släppte SQL Server 2005 så blev den populära DTS-tekniken undanskuffad och ersatt av SSIS, SQL Server Integration Services – en ersättare till tekniken. Men för många så räcker DTS-funktionaliteten utmärkt och dessutom tar det tid att lära sig en ny teknik och konvertera alla sina gamla DTS-paket till SSIS-teknik är tidsödande och kräver ibland mycket handpåläggning.

I SQL Server 2005 kunde man enkelt  lösa detta genom att installera Microsoftkomponenten SQL Server 2000 DTS Designer Components och så var saken biff. Via verktyget kunde man sedan påverka sina befintliga DTS-paket under SQL Server 2005.

I SQL Server 2008 fungerar samma lösning, men det finns en liten hake som gjort att många har sprungit på pumpen under installationen. Så sitter du i begrepp att uppgradera din gamla SQL Server 2000-kärra till SQL Server 2008 och är orolig för dina DTS-paket, fortsätt läs!

För att få DTS att funka under SQL Server 2008/2008 R2 behövs två komponenter

  • SQL Server 2005 Backward Compatibility
  • SQL Server 2000 DTS Designer Components

Båda dessa hittar du här

Vid installation av dessa komponenter påverkas miljövariablerna i din Windows Server-installation. Det gör att du får ett felmeddelande när du försöker öppna dina importerade DTS-paket för redigering i SQL Server Management Studio.

Dessa variabler sätts tyvärr i en inkorrekt ordning under installationen, så därför måste vi göra en förändring av Windows miljövariabler. Gå in i System Properties, välj Advanced System Properties och klicka sedan på Environment Variables. Scrolla ner till variabeln PATH under System Variables och klicka på Edit.

Den sökväg du får redigera ser ungefär så här:

Tricket är att flytta strängen C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server80ToolsBinn (ovan) så att denna ligger före motsvarande sträng som istället pekar ut SQL Server 2008, allså före C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server100ToolsBinn

Sökvägen skall efter redigering (i mitt exempel), se ut så här:

OBS! Tänk på att du kan behöva ta höjd för ”(x86)” i sökvägen till Program Files-katalogen, beroende på om du kör på en 32- eller 64-bitarsplattform.

Tryck OK och starta sedan SQL Server Management Studio igen. Nu kan du redigera dina importerade DTS-paket, även under SQL Server 2008!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *